Příruční katalog elektronek Tesla
separátor
Úvod

 

Vysvětlivky k elektrickým hodnotám

Katalogový list
Katalogový list


separátor
*ALFA* elektronky