.

Seznam

10 100 A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
separátor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elektronka Systém Výrobce Katalog Galerie
0,3B17-35 Variator CCCP
06P2B Subminiaturní pentoda CCCP
071 Koncová trioda Arcturus Obrazová galerie
0,85B5,5-12 Variátor CCCP
099 SP/GPhV VD/0153 Fotonka Pressler
0436 ISO TDIO142 Fotonka Pressler
0A2 6073 Stabilizátor SFR Katalogový list
0D3 Stabilizátor RCA + Katalogový list Obrazová galerie
1AD4 Subminiaturní pentoda Telefunken Katalogový list
1AF33 Dioda + Nf pentoda Tesla
1AF34 Dioda + Nf pentoda Tesla
1B3GT / 1G3GT Jednocestný usměrňovač RCA Katalogový list
1B5 Dvojitá dioda + Trioda RCA Katalogový list
1B10-17 Variátor CCCP
1C11P Telefunken +
1C1S Jednocestný usměrňovač CCCP
1C21P Vn usměrňovač CCCP Katalogový list
1F33 Vf pentoda Tesla Katalogový list
1F34 Vf pentoda Tesla
1H5GT Dioda + Trioda Sylvania Katalogový list
1H33 Heptoda-pentagrit Tesla Katalogový list
1L33 Koncová pentoda Tesla Katalogový list
1L34S Koncová pentoda Tesla
1N5GT Pentoda RCA Katalogový list
1NA31 Šumová dioda Tesla Katalogový list
1P10 Koncová pentoda Ediswan
1P24B-V Pentoda CCCP
1R5 Heptoda Electronic tube USA Katalogový list
1R5T Heptoda Tungsram
1S5T Dioda + Pentoda Tungsram
1T4 Pentoda RCA Katalogový list
1T4T Vf pentoda Tungsram Katalogový list
1Y32T Vn. dioda Tesla
1Ž1L CCCP
1Ž1P CCCP
1Ž24B Pentoda CCCP
1Ž29B-V Pentoda CCCP
1Ž37B Pentoda CCCP
2A5 Koncová pentoda Arcturus Katalogový list
2A6 Dvojitá dioda + Trioda Fivre Katalogový list Obrazová galerie
2B7 Dvojitá dioda + pentoda Itron Katalogový list
2C2S Vn jednocestný usměrňovač CCCP
2C39BA Vysílací trioda Telefunken Katalogový list
2D1S Měřicí dioda CCCP
2D21 Tyratron Brimar Katalogový list
2D2S Šumová dioda CCCP
2D7S Šumová dioda CCCP
2H1L Dvojitá dioda CCCP
2HF Sdružená elektronka Loewe
2K2M Pentoda CCCP
2NE9 Elektrometrická tetroda Tesla
2P29L Pentoda CCCP Katalogový list
2X2A Vn usměrňovač RCA Katalogový list
2Ž27L Pentoda CCCP
3A/110A Trioda STC Katalogový list
3C18P Vn jednocestný usměrňovač CCCP Katalogový list
3KP1 Obrazovka Tungsram
3LO1I Obrazovka CCCP
3LO3I Obrazovka CCCP
4C14S Dioda CCCP
4C6S Jednocestný usměrňovač CCCP
4CX250B Vysílací tetroda Eimac
4D5S Detekční dioda CCCP
4G1000 Jednocestný usměrňovač TeKaDe
4NE9 Elektrometrická tetroda Tesla Katalogový list
4P1L Pentoda CCCP
4P1S
4Ž1L Pentoda CCCP
5AFP7 Obrazovka - duopaprsek DuMont Katalogový list
5B/254M Kon. svazková tetroda STC Katalogový list
5C3S Dvojcestný usměrňovač CCCP Katalogový list
5C4M Dvojitá dioda CCCP
5C4S Dvojitá dioda CCCP Katalogový list Obrazová galerie
5C8S Dvojcestný usměrňovač CCCP
5C9S Dvojitá dioda CCCP
5C12P Vn. usměrňovač CCCP Katalogový list
5C15 Tetroda Fivre
5C110 Koncová pentoda Fivre
5LO38 Obrazovka CCCP
5R4GY Dvojcestný usměrňovač Hytron Katalogový list
5S045T Vysílací pentoda Tungsram
5V4G Dvoj. usměrňovač Fivre Katalogový list
5Z4 Dvojcestný usměrňovač HF Katalogový list
5Z4P (5C4S cccp) Dvojcestný usměrňovač China
6A2P Heptoda CCCP Katalogový list
6A6 Dvojitá trioda Philco Katalogový list
6A7 Heptoda CCCP
6A8 Heptoda CCCP
6A8MG Heptoda Mazda
6AC7 Vf pentoda RFT Katalogový list
6AK5 Pentoda Chelmer Valve Katalogový list
6AL5W Dvojitá dioda CSF Katalogový list
6AM6 Vf pentoda RT Radiotechnique Katalogový list
6AT6 Dvojitá dioda + Trioda Tungsram Katalogový list
6AU6 Vf pentoda Telefunken + Katalogový list
6B31 Dvojitá dioda Tesla
6B32 Dvojitá dioda Tesla
6B8G Dvojitá dioda + Trioda Fivre Katalogový list Obrazová galerie
6B8S Dvojitá dioda+Pentoda CCCP
6BK4C Trioda Conrac Katalogový list
6C4P-EV Dvojcestný usměrňovač CCCP Katalogový list
6C5 Trioda Raytheon + Katalogový list
6C5G Trioda Fivre Katalogový list
6C5GT/G Trioda Tung-Sol Katalogový list
6C5S Dvojcestný usměrňovač CCCP Katalogový list
6C10P Dvojitá trioda Tesla
6CC10 Dvojitá trioda Tesla
6CC31 Dvojitá trioda Tesla
6CC41 Dvojitá trioda Tesla
6CC42 Dvojitá trioda Tesla
6CD6G Koncová svazková pentoda Brimar Katalogový list
6CW4 Nuvistor - Vf trioda RCA Katalogový list
6D4Ž Dioda CCCP
6D6 Vf pentoda Keletron + Katalogový list
6D8D Dioda CCCP
6D13D Dioda CCCP Katalogový list
6D14P Dioda CCCP
6D20P Philips
6E1P Indikátor vyladění CCCP Katalogový list
6E5 Indikátor vyladění RFT Katalogový list
6E5S Indikátor vyladění CCCP Katalogový list
6E6P-E Vf koncová tetroda CCCP Katalogový list
6E8MG Trioda + Hexoda Mazda
6E15P Tetroda CCCP Katalogový list
6F1P Trioda + Pentoda CCCP Katalogový list
6F3P Trioda + Pentoda CCCP Katalogový list
6F4P Trioda + Pentoda CCCP Katalogový list
6F5P Trioda + Pentoda CCCP Katalogový list
6F6G Pentoda Silvania Katalogový list
6F6M1 CCCP
6F6S Pentoda CCCP Katalogový list
6F10 Vf pentoda Tesla
6F24 Vf pentoda Tesla
6F31 Vf pentoda Tesla
6F32 Vf pentoda Tesla Katalogový list
6F35 Vf strmá pentoda Tesla Katalogový list
6F36 Vf pentoda Tesla Katalogový list
6G2 Dvojitá dioda + Trioda China +
6H2P Dvojitá dioda CCCP Katalogový list
6H2P-EV Dvojitá dioda CCCP Katalogový list
6H6 Dvojitá dioda RCA Katalogový list
6H6G Dvojitá dioda Fivre Katalogový list Obrazová galerie
6H6S Dvojitá dioda CCCP Katalogový list
6H8 Dvojitá dioda + Pentoda Mazda
6H8MG Dvojitá dioda + Pentoda Mazda
6H31 Heptoda Tesla Katalogový list
6I1P Trioda + Heptoda CCCP Katalogový list
6I1P-K Trioda + Heptoda CCCP
6J1 Pentoda China Katalogový list
6J5 Trioda HF Katalogový list
6J5G Trioda Brimar Katalogový list
6J5GT Trioda Zaerix Katalogový list
6J7 Pentoda RCA Katalogový list
6J7GT Vf pentoda Brimar Katalogový list
6J7MG Pentoda Mazda Katalogový list Obrazová galerie
6JB6A Pentoda General Electric Katalogový list
6K3 Vf pentoda CCCP
6K4 Vf pentoda CCCP
6K4P Vf pentoda CCCP
6K6GT/G Koncová pentoda Marconi Radiotron Katalogový list
6K7 Vf pentoda CCCP Katalogový list
6K7G Vf pentoda Sylvania Katalogový list
6K7GT Vf pentoda RCA Katalogový list
6K8G Trioda + Hexoda Westinghouse Katalogový list
6K8GT Trioda + Hexoda Raytheon Katalogový list
6K13P Pentoda CCCP + Katalogový list
6L7 Heptoda-pentagrit CCCP
6L10 Koncová pentoda Tesla
6L31 Koncová pentoda Tesla
6L41 Svazková tetroda Tesla
6L43 Koncová pentoda Tesla
6L50 Svazková tetroda Tesla
6L50S Svazková tetroda Tesla
6M7 Vf pentoda Mazda
6N1P Dvojitá trioda CCCP Katalogový list
6N1P-EV Dvojitá trioda CCCP Katalogový list
6N1P-VI Dvojitá trioda CCCP Katalogový list
6N2 Dvojitá trioda China Katalogový list
6N2P Dvojitá trioda CCCP Katalogový list
6N2P-V Dvojitá trioda CCCP Katalogový list
6N2P-EV Dvojitá trioda CCCP Katalogový list
6N3P Dvojitá trioda CCCP Katalogový list
6N3P-E Dvojitá trioda CCCP Katalogový list
6N5S Dvojitá trioda CCCP
6N6P Dvojitá trioda CCCP
6N7 Dvojitá trioda RCA Katalogový list
6N7G Dvojitá trioda Visseaux Katalogový list
6N7GT/G Dvojitá trioda Sylvania Katalogový list
6N7R Dvojitá trioda Itron
6N7S Dvojitá trioda CCCP Katalogový list
6N8S Dvojitá trioda CCCP Katalogový list
6N9S Dvojitá trioda CCCP Katalogový list
6N13S Dvojitá trioda CCCP Katalogový list Obrazová galerie
6N14P Dvojitá trioda CCCP Katalogový list
6N15P Dvojitá trioda CCCP Katalogový list
6N16B-V Dvojitá trioda CCCP Katalogový list
6N17B-V Dvojitá trioda CCCP Katalogový list
6N23P Dvojitá trioda CCCP Katalogový list
6P1P Koncová tetroda CCCP Katalogový list
6P1P-EV Koncová tetroda CCCP Katalogový list
6P3S Koncová tetroda CCCP +
6P3S-E Koncová tetroda CCCP
6P6S Koncová svazková tetroda CCCP Katalogový list
6P9 Koncová pentoda CCCP Katalogový list
6P13P Koncová svazková tetroda China Katalogový list
6P13S Koncová tetroda CCCP Katalogový list
6P14P Koncová pentoda CCCP Katalogový list
6P14P-EV Koncová pentoda CCCP
6P14P-K Koncová pentoda CCCP
6P15P Koncová pentoda CCCP Katalogový list
6P15P-EV Koncová pentoda CCCP Katalogový list
6P18P Koncová pentoda CCCP Katalogový list
6P30B-R Koncová pentoda CCCP Katalogový list
6P36S Kon. svazková tetroda CCCP Katalogový list
6P42S Kon. svazková tetroda CCCP
6P45S Koncová tetroda CCCP
6Q7GT Dvojitá trioda Fivre Katalogový list
6Q7MG Dvojitá dioda + Trioda Mazda Katalogový list Obrazová galerie
6R7G Dvojitá dioda + Trioda Ken-Rad Katalogový list
6RV Vf pentoda Philips
6RV/1 Vf pentoda Philips
6RV150 Vf pentoda Philips
6S1Ž Vf trioda CCCP Katalogový list
6S3S Vf trioda CCCP
6S4P Vf trioda CCCP Katalogový list
6S5D Vysílací trioda CCCP Katalogový list
6S51N-V Nuvistor CCCP
6S52N-V Nuvistor CCCP
6S6B-V Trioda CCCP Katalogový list
6S8S Trioda CCCP Katalogový list
6S9D Vf trioda CCCP Katalogový list
6S17K-V Trioda CCCP Katalogový list
6S19P Trioda CCCP Katalogový list
6S19P-V Trioda CCCP Katalogový list
6S33S-V Trioda CCCP Katalogový list
6S51N-V Nuvistor - trioda CCCP
6S52N-V Nuvistor - trioda CCCP
6S53N-V Nuvistor - trioda CCCP
6SA7 Heptoda Haltron Katalogový list
6SH7 Vf pentoda Haltron Katalogový list
6SJ7GT Pentoda RCA Radiotron Katalogový list
6SK7 Pentoda Sylvania Katalogový list
6SN7 Dvojitá trioda RFT Katalogový list
6SN7GTB Dvojitá trioda RCA Katalogový list
6TP Tetroda Fivre Obrazová galerie
6U4GT Jednocestný usměrňovač Tung-Sol Katalogový list
6V6G Kon. svazková tetroda Fivre Katalogový list Obrazová galerie
6V6GT Kon. svazková tetroda Haltron Katalogový list
6V6GTY Kon. svazková tetroda Sylvania
6W7G Pentoda RCA Katalogový list
6X4 Dvojitá dioda Tungsram Katalogový list
6X5 Dvojcestný usměrňovač HF Katalogový list
6X5GT Dvojcestný usměrňovač Brimar Katalogový list
6Y50 Jednocestný usměrňovač Tesla Katalogový list
6Z31 Dvojitá dioda Tesla
6Ž1B-V Vf pentoda CCCP
6Ž1P Vf pentoda CCCP Katalogový list
6Ž1P-EV Vf pentoda CCCP Katalogový list
6Ž2P Vf pentoda CCCP Katalogový list
6Ž2P-EV Vf pentoda CCCP Katalogový list
6Ž3 Vf pentoda CCCP
6Ž3P Vf tetroda CCCP Katalogový list
6Ž4 Vf pentoda CCCP
6Ž5B-V Vf pentoda CCCP
6Ž5P Pentoda CCCP Katalogový list
6Ž8 Vf pentoda CCCP
6Ž9P Vf strmá pentoda CCCP Katalogový list
6Ž9P-E Vf pentoda CCCP Katalogový list
6Ž10P Vf pentoda CCCP Katalogový list
6Ž11P-E Vf pentoda CCCP Katalogový list
6Ž38P Vf pentoda CCCP Katalogový list
6Ž38P-EV Vf pentoda CCCP Katalogový list
6Ž52P Pentoda CCCP Katalogový list
7H7 Vf pentoda Sylvania Katalogový list
7LO55I Obrazovka CCCP
7QR20 Obrazovka Tesla
7V7 Strmá pentoda Sylvania Katalogový list
8LO4I Obrazovka CCCP
8LO29I Obrazovka CCCP Katalogový list
9-CT-06 Devítimístný zobrazovač Futaba
10TA9 Stabilizátor Tesla Katalogový list
10TC4 Tyratron Tesla Katalogový list
10TU26 Číslicová výbojka Tesla Katalogový list
11TA31 Stabilizátor Tesla Katalogový list
11TF25 Stabilizátor Tesla Katalogový list
11TN41 Spínací přepěťová výbojka Tesla
12A8GT Heptoda Fivre Katalogový list
12AU7A Dvojitá trioda RCA Katalogový list
12B7 / 14A7 Pentoda ??? Katalogový list
12BC32 Dvojitá dioda + Trioda Tesla
12H31 Heptoda Tesla
12K7GT Pentoda Fivre Katalogový list Obrazová galerie
12Q7GT Dvojitá dioda + Trioda Fivre Katalogový list Obrazová galerie
12QR205 Tyratron Tungsram
12S3S Vf trioda CCCP Katalogový list
12SK7 Pentoda Hytron Katalogový list
12TA31 Stabilizátor Tesla
12TF25 Stabilizátor Tesla Katalogový list
12Ž1L Pentoda CCCP Katalogový list
13LN2 Obrazovka CCCP
13LN10 Obrazovka CCCP
13LO37I Obrazovka CCCP Katalogový list
13P1S Kon. svazková tetroda CCCP Katalogový list
14NG Dvojcestný usměrňovač Loewe
14Q7 Heptoda ??? Katalogový list
14TA9 Stabilizátor Tesla Katalogový list
14TA31 Stabilizátor Tesla Katalogový list
16F3P Trioda + Koncová pentoda CCCP
17E/475M Obrazovka Ferranti
18F24 Vf strmá pentoda Tesla
19 Dvojitá trioda Sylvania Katalogový list
20PA95 Fotonka Tesla Katalogový list
20PF5 Fotonka Tesla Katalogový list
21SR53A Reflexní klystron Tesla Katalogový list
21SR53B Reflexní klystron Tesla Katalogový list
21TE31 Plynem plněná tetroda Tesla Katalogový list
23SR51 Reflexní klystron VÚVET - Tesla Katalogový list
24 Tetroda Philco Katalogový list
24B1 Trigatron Elliott Katalogový list
25L6 Koncová svazková tetroda Arcturus Katalogový list
25L6G Koncová svazková tetroda Visseaux Katalogový list
25PA91 Fotonka Tesla
26C5 Vakuové relé Amperite
27 Trioda Arcturus Katalogový list Obrazová galerie
31UA9 Spektrální výbojka VÚVET Tesla
33 Koncová pentoda Sylvania Katalogový list Obrazová galerie
35L31 Koncová pentoda Tesla
35Y31 Jednocestný usměrňovač Tesla
35Z4GT Dioda Fivre Katalogový list Obrazová galerie
40-120V 1,5A c23 Variátor Osram
41 Koncová pentoda Fivre Katalogový list
41QV4 Vidikon Tesla Katalogový list
42 Koncová pentoda Visseaux Katalogový list
43 Koncová pentoda National Union Katalogový list
43LK2B Obrazovka CCCP
43QV26 Vidikon Tesla
47 Koncová pentoda RCA Radiotron + Katalogový list Obrazová galerie
50L6GT Kon. svazková tetroda Zenith Katalogový list
50RS20 Pulsní tetroda Tesla Katalogový list
53 Dvojitá trioda Fivre Katalogový list
53TR40 Tyratron Tesla Katalogový list
57 Pentoda RCA Radiotron Katalogový list Obrazová galerie
58 Pentoda RCA Radiotron Katalogový list Obrazová galerie
59 Koncová pentoda Keletron Katalogový list
6OV-10W Variátor Osram
61PK422 Fotonásobič Tesla-VÚVET Praha
61PK501 Fotonásobič Tesla
63-SPT Vf pentoda Cossor
65PK413 Fotonásobič Tesla
65PK415 Fotonásobič Tesla Obrazová galerie
65PK518 Fotonásobič Tesla
67PK511 Fotonásobič Tesla
69QV26 Vidikon Tesla
71CG Fotonka Tungsram
77 Vf pentoda Fivre Katalogový list
76 Trioda Neotron Katalogový list
80-240V 0,1A d24 Variátor Osram
83 Dvojcestný usměrňovač RCA Katalogový list
83A1 Stabilizátor Mullard Katalogový list
85A1 Stabilizátor Philips Katalogový list
85A2 Stabilizátor Mullard Katalogový list
85A2T Stabilizátor Tungsram
89 Koncová pentoda Visseaux Katalogový list
90-043b/SD Fotonka Pressler
90-150/FC/GIIE Fotonka Pressler
90-179GPhE Fotonka Pressler
90-350 Fotonka Pressler
90-366/FE Fotonka Pressler
90-390/FBMU/GIV Fotonka Pressler
90AV Fotonka Tungsram Katalogový list
100TH Koncová trioda Philips Katalogový list
105C4 Stabilizátor EEV
108C1 Stabilizátor Siemens
126 Trioda Arcturus Obrazová galerie
127 Detekční trioda Arcturus Obrazová galerie
130QP40 Snímač monoskopu Tesla
150CVP Fotonásobič Philips Katalogový list
185 BT Pentoda Cossor Valve
205SR51 Reflexní klystron Tesla
209SR52 Reflexní klystron Tesla
214SR51 Reflexní klystron Tesla
227SA51 Magnetron VÚVET - Tesla
240 FEV 12/GTE Fotonka Pressler Katalogový list Obrazová galerie
300 B Koncová trioda Cetron Katalogový list
303-6021 Katodová trubice Perkin-Elmer
304TL Vysílací trioda Eimac Katalogový list
320 TUMU/GKuV Fotonka Pressler
328 Dvojcestný usměrňovač Philips Katalogový list Obrazová galerie
329B Koncová pentoda Valvo
367 Dvojcestný usměrňovač Tesla
427 Trioda DeForest
490A/MQVS Fotonka Pressler
494D/EGS Fotonka Pressler
494Y/EG Fotonka Pressler
506 Dvojcestný usměrňovač Philips Katalogový list Obrazová galerie
805 Koncová trioda RCA Katalogový list
807 Kon. svazková tetroda RCA Katalogový list Obrazová galerie
811 Vysílací trioda RCA
829B Dvojitá svazková tetroda Cetron Katalogový list
866 Jednocestný usměrňovač Amperex Katalogový list
931-A Fotonásobič RCA Katalogový list
956 (VT 238) Vf pentoda RCA Katalogový list
1063A 3f. usměrňovač Philips Katalogový list Obrazová galerie
1119 Dvojcestný usměrňovač Philips Katalogový list Obrazová galerie
1294 Dioda General Electric
1475 Stabilizátor Philips
1506 Dvoj.koncová svaz. tetroda CCCP
1560 Dvojcestný usměrňovač Philips
1561 Dvojcestný usměrňovač Philips Katalogový list
1616 Jednocestný usměrňovač RCA Katalogový list
1619 (VT-164) Výkonová pentoda RCA Katalogový list
1710 Dvojcestný usměrňovač Tesla Katalogový list
1738 Dvojcestný usměrňovač Tesla Katalogový list
1749A Dvojcestný usměrňovač Tesla Katalogový list
1801 Dvojcestný usměrňovač Philips Katalogový list
1802 Jednocestný usměrňovač Philips Katalogový list Obrazová galerie
1805 Dvojcestný usměrňovač Philips + Katalogový list Obrazová galerie
1876 Jednocestný usměrňovač Valvo Katalogový list
1904 Variátor Philips Katalogový list
1941A Variátor Mullard Katalogový list
2740gn Fotonásobič RFT
3500 Neónová obrazovka Philips
4019A Trioda STC Katalogový list
4121AB Variator STC Katalogový list
4152 Vakuové relé Rectron Katalogový list
4328D Koncová pentoda STC Katalogový list
4372 Bleskojistka Philips Katalogový list
4641 Koncová trioda Philips Katalogový list
4650 Koncová pentoda Philips Katalogový list
4654 Koncová pentoda Tesla Katalogový list
4673 Vf pentoda Valvo Katalogový list
4686 Tyratron Valvo
4687 Stabilizátor Philips Katalogový list Obrazová galerie
5639 Subminiaturní pentoda Raytheon Katalogový list
5642 Vn dioda Haltron Katalogový list
5651A Stabilizátor RCA Katalogový list
5678 Subminiaturní pentoda Telefunken Katalogový list
5819 Fotonásobič RCA Katalogový list
5875 Subminiaturní pentoda Raytheon Katalogový list Obrazová galerie
6097B Fotonásobič EMI
6111 Dvojitá trioda Raytheon Katalogový list
7475 Stabilizátor Philips Katalogový list
7533 Spec. trioda RCA Katalogový list
7586 Nuvistor - Vf trioda RCA Katalogový list
7650 Tetroda Burle Katalogový list
7745 - 4Y100D Vys. dvojitá svazková tetroda Mazda - Belvu Katalogový list
8013A Jednocestný usměrňovač RCA Katalogový list Obrazová galerie
8165 / 4-65A Vysílací tetroda Eimac Katalogový list
9663B Fotonásobič EMI
18014 Pentoda Orion Katalogový list Obrazová galerie
18046 Koncová pentoda Tungsram Katalogový list
18504 Geiger-Müllerova trubice Philips Katalogový list
189048 Jednocestný usměrňovač General Electric
611201 Katodová trubice PYE Unicam
611303 Katodová trubice PYE Unicam
A409 Trioda Philips Katalogový list
A410 Trioda Philips Katalogový list
A425 Trioda Philips Katalogový list Obrazová galerie
A2040N Trioda Triotron Obrazová galerie
Aa Trioda poštovní RFT Katalogový list
AB 1 Dvojitá dioda Telefunken + Katalogový list Obrazová galerie
AB 2 Dvojitá dioda Telefunken + Katalogový list Obrazová galerie
ABC 1 Dvojitá dioda + Trioda Philips + Katalogový list Obrazová galerie
ABL 1 Dvojitá dioda + Koncová pentoda Philips Katalogový list Obrazová galerie
ABS 1008 Výbojka Tesla
AC 2 Trioda Tesla + Katalogový list Obrazová galerie
ACH 1 Trioda + Hexoda Telefunken + Katalogový list
AD 1 Koncová trioda Tungsram Katalogový list Obrazová galerie
AF 2 Vf pentoda Philips Katalogový list Obrazová galerie
AF 3 Vf pentoda Philips + Katalogový list Obrazová galerie
AF 3N Vf pentoda Tesla
AF 7 Vf pentoda Telefunken + Katalogový list Obrazová galerie
AF 100 Vf pentoda Telefunken Katalogový list Obrazová galerie
AG 115 Stabilizátor Osram
AG 1006 Vn. dioda RFT
AH 1 Hexoda Telefunken Katalogový list Obrazová galerie
AH 100 Hexoda Telefunken Katalogový list
AK 1 Oktoda Tungsram Katalogový list
AK 2 Oktoda Philips Katalogový list Obrazová galerie
AL 1 Koncová pentoda Philips Katalogový list
AL 4 Koncová pentoda Telefunken Katalogový list Obrazová galerie
AM 1 Indikátor vyladění Philips Katalogový list
AM 2 Indikátor vyladění Telefunken
APP 4100 Koncová pentoda Tungsram
Arcotron 201 Trioda Telefunken Katalogový list
ARDD 5 Dvojitá dioda Britská vojenská
ARP 4 Vf pentoda Mazda Katalogový list Obrazová galerie
ATS 25N Koncová svazková tetroda Britská vojenská
AZ 1 Dvojcestný usměrňovač Telefunken + Katalogový list Obrazová galerie
AZ 4 Dvojcestný usměrňovač Philips + Katalogový list
AZ 11 Dvojcestný usměrňovač Telefunken + Katalogový list
AZ 12 Dvojcestný usměrňovač Telam + Katalogový list
AZ 41 Dvojcestný usměrňovač Ultron Katalogový list
B2 Trioda Philips Katalogový list Obrazová galerie
B10S21 Obrazovka - duopaprsek WF
B13S8 Obrazovka RFT
B13S52 Obrazovka RFT
B405 Koncová trioda Philips Katalogový list
B409 Trioda Philips Katalogový list Obrazová galerie
B430N Dioda + Tetroda Triotron
B438 Trioda Philips Katalogový list
B443 Koncová pentoda Philips Katalogový list
B2052T Tetroda Philips Katalogový list
Ba Trioda - poštovní Valvo + Katalogový list Obrazová galerie
BH Dvojcestný usměrňovač Raytheon
Bigrille Oscillatrice Tetroda Fotos-Grammont
BK 448 (5551A) Ignitron EEV Katalogový list
C3b Pentoda - poštovní Valvo Katalogový list
C3c Řídící pentoda - poštovní RWN Neuhaus Katalogový list
C3d Koncová pentoda - poštovní RFT Katalogový list
C3e Koncová pentoda - poštovní RWN Neuhaus Katalogový list
C3m Pentoda - poštovní Siemens Katalogový list
C12 Variátor Osram Katalogový list
C120-T-WWE Obrazovka MPT Italy
C206 Trioda Zenith
C299 Trioda Cunningham Katalogový list Obrazová galerie
C406 Trioda Zenith Obrazová galerie
C443 Koncová pentoda Philips Katalogový list
Ca Trioda - poštovní Siemens Katalogový list Obrazová galerie
CB 2 Dvojitá dioda Telefunken Katalogový list
CB 220 Tungsram
CCH 1 Trioda + Hexoda Telefunken Katalogový list
Ce Trioda - poštovní Siemens Katalogový list
CE 25 Fotonka Cetron Obrazová galerie
CE 34Q Fotonka Cetron Obrazová galerie
CE 63V Fotonka Cetron Obrazová galerie
CE 65V Fotonka Cetron Obrazová galerie
Cf Trioda - poštovní Siemens Obrazová galerie
CF 3 Vf pentoda Telefunken Katalogový list
CF 7 Vf pentoda Telefunken Katalogový list
CG-4 Fotonka CCCP
CG-8 Fotonka CCCP
CK 1 Oktoda Triotron Katalogový list
CK 5702 Subminiaturní vf pentoda Raytheon Katalogový list
CK 5704 Subminiaturní dioda Raytheon Katalogový list
CL 1 Koncová pentoda Telefunken Katalogový list
CL 2 Koncová pentoda Telefunken Katalogový list
CL 4 Koncová pentoda Philips Katalogový list
CL 6 Koncová pentoda Tungsram Katalogový list
CLP 10 Trioda Valvo
CO 122 Koncová pentoda Rusko
CV 15 Vysílací trioda Britská vojenská Katalogový list Obrazová galerie
CV 138 Vf pentoda Mullard
CV 2179 Koncová pentoda Zaerix +
CV 2666 Výkonová pentoda Mullard
CV 2797 Dvoj. svazková tetroda Mullard
CV 4018 Tyratron Britská vojenská
CWN 4 Tetroda Triotron
CX 299 Trioda Cunningham
CY 1 Jednocestný usměrňovač Philips + Katalogový list Obrazová galerie
D-01A Trioda DeForest
D2E/1 Spektrální výbojka Narva
D7-170GM Obrazovka Telefunken
D7-16GM Obrazovka Telefunken
D14/210GH/42 Obrazovka Brimar
DAF 41 Dioda + Pentoda Philips Katalogový list
DCG 4/1000 Jednocestný vn. usměrňovač Tesla Katalogový list Obrazová galerie
DCG5/5000EG Jednocestný vn. usměrňovač Philips Katalogový list
DCH 11 Trioda + Hexoda Telefunken Katalogový list
DE 90/20 Rentgenka Rörix
DET 22 (CV 273) Vysílací trioda GEC Katalogový list
DF 11 Vf pentoda Telefunken Katalogový list
DF 33 Vf pentoda Mullard Katalogový list
DF 97 Pentoda RFT Katalogový list
DF 668 Subminiaturní Vf pentoda RWN Neuhaus Katalogový list
DF 669 Subminiaturní Vf pentoda RWN Neuhaus Katalogový list
DG 7-123 Obrazovka Tungsram
DG 407 Tetroda Tungsram
DG 4101 Tetroda Tungsram
DH 63 Dvojitá dioda + Trioda Marconi Katalogový list
DL 11 Koncová pentoda Telefunken Katalogový list
DL 41w Koncová pentoda Lorenz
DL 63 Dvojitá dioda + Trioda Osram
DL 92 Koncová pentoda Ultron Katalogový list
DLL 21 Dvojitá koncová pentoda Philips Katalogový list
DLL 101 Dvojitá koncová pentoda Tungsram
DLS 10 Vakuové relé Ediswan Katalogový list Obrazová galerie
DN 7-2 Obrazovka Philips Katalogový list
DOC-75 Rentgenka Chirana
DOF 60 Rentgenka Chirana
DOK-70 Rentgenka Chirana
DQ 2 Jednocestný usměrňovač Brown Boveri
DY 86 Vn. dioda ? Katalogový list
DY 87 Vn. dioda RFT Katalogový list
E1F Vf pentoda Philips Katalogový list
E1R Trioda + Heptoda Philips
E1T Dekatron Valvo + Katalogový list
E2b Tetroda - poštovní Siemens
E2c Pentoda - poštovní RFT Katalogový list
E2d Pentoda - poštovní RWN Neuhaus Katalogový list
E3a Koncová pentoda - poštovní Siemens Obrazová galerie
E55L Koncová pentoda Philips Katalogový list
E80CC Dvojitá trioda Tungsram Katalogový list
E80L Koncová pentoda Philips Katalogový list
E81L Koncová pentoda Valvo Katalogový list
E83CC Vf dvojitá trioda Siemens +
E88CC Vf dvojitá trioda Tesla
E180F Vf strmá pentoda Tesla
E424 Trioda Philips Katalogový list Obrazová galerie
E424N Trioda Philips Katalogový list
E442 Tetroda Philips Katalogový list
E443 Pentoda Philips Katalogový list Obrazová galerie
E446 Vf pentoda Philips Katalogový list
E453 Koncová pentoda Philips Katalogový list
E455 Tetroda - selektoda Philips Katalogový list
E499 Trioda Philips Obrazová galerie
E810F Pentoda Siemens
E1148 (VT-232) Trioda Hytron +
EA 52 Tesla Katalogový list
EAA 91 Dvojitá dioda RWN +
EAA 901S Dvojitá dioda Telefunken
EAB 1 Trojitá dioda Philips Katalogový list Obrazová galerie
EABC 80 Trojitá dioda + trioda Tesla Katalogový list
EB 4 Dvojitá dioda Tungsram Katalogový list
EB 41 Dvojitá dioda Valvo Katalogový list
EBC 1 Dvojitá dioda + Trioda Telefunken Obrazová galerie
EBC 3 Dvojitá dioda + Trioda Tungsram Obrazová galerie
EBC 11 Dvojitá dioda + Trioda Philips + Katalogový list Obrazová galerie
EBF 2 Dvojitá dioda + Pentoda Philips Katalogový list
EBF 11 Dvojitá dioda + Pentoda Telefunken + Katalogový list Obrazová galerie
EBF 89 Dvoj. dioda+Říz. pentoda RFT +
EBL 1 Dvoj. dioda+Kon. pentoda Philips + Obrazová galerie
EBL 21 Dvoj. dioda+Kon. pentoda Tesla +
Ec Koncová trioda - poštovní RWN Neuhaus Katalogový list
EC 86 Strmá trioda
EC 92 Trioda
EC 93 Trioda Siemens
EC 360 Trioda WF
ECC 40 Dvojitá trioda Tungsram Katalogový list
ECC 81 Vf dvojitá trioda Mazda Katalogový list
ECC 82 Nf dvojitá trioda Tungsram + Katalogový list
ECC 83 Vf dvojitá trioda Tungsram + Katalogový list
ECC 84 Dvojitá trioda
ECC 85 Dvojitá trioda Tesla + Katalogový list
ECC 88 Dvojitá trioda EAT Katalogový list
ECC 802S Nf dvojitá trioda Tesla Katalogový list
ECC 803S Nf dvojitá trioda Tesla Katalogový list
ECC 960 Dvojitá trioda WF
ECC 962 Dvojitá trioda WF
ECF 82 Trioda + Pentoda Tesla +
ECF 802 Trioda + Vf pentoda Tesla Katalogový list
ECF 803 Trioda + Vf pentoda Tesla
ECF 804 Trioda + Pentoda Brimar Katalogový list
ECH 3 Trioda + Hexoda Valvo + Katalogový list Obrazová galerie
ECH 4 Trioda + Hexoda Philips Katalogový list Obrazová galerie
ECH 4N Trioda + Hexoda Tesla
ECH 11 Trioda + Hexoda Telefunken Katalogový list Obrazová galerie
ECH 21 Trioda + Hexoda Tesla + Katalogový list
ECH 42 Trioda + Hexoda Valvo Katalogový list
ECH 81 Trioda + Říz.heptoda Tungsram + Katalogový list
ECH 84 Trioda + Hexoda Tesla Katalogový list
ECH 200 Trioda + Hexoda Tesla Katalogový list
ECL 11 Trioda + Kon. pentoda Triotron + Obrazová galerie
ECL 80 Trioda + Kon. pentoda Siemens Katalogový list
ECL 82 Trioda + Kon. pentoda Polam + Katalogový list
ECL 84 Trioda + Kon. pentoda Telam + Katalogový list
ECL 86 Nf trioda + Kon. pentoda Telam + Katalogový list
ECL 805 Nf trioda + Kon. pentoda Siemens Katalogový list
ED 8000 Koncová trioda Telefunken Katalogový list
EF 5 Vf pentoda Philips Katalogový list
EF 6 Vf pentoda Tungsram Katalogový list
EF 6n Vf pentoda Tesla Katalogový list
EF 8 Vf pentoda Philips Katalogový list
EF 9 Vf pentoda Triotron + Katalogový list
EF 9n Vf pentoda Tesla
EF 11 Vf pentoda Valvo + Katalogový list Obrazová galerie
EF 12 Vf pentoda Telefunken + Katalogový list
EF 12k Vf pentoda WF Katalogový list
EF 13 Vf pentoda Telefunken + Katalogový list Obrazová galerie
EF 14 Strmá pentoda WF Katalogový list
EF 22 Vf pentoda Lorenz + Katalogový list
EF 37A Vf pentoda Philips Katalogový list
EF 40 Vf pentoda Philips Katalogový list
EF 42 Vf pentoda Tungsram Katalogový list
EF 50 Vf pentoda Tronix + Katalogový list
EF 80 Vf pentoda Telefunken + Katalogový list
EF 86 Vf pentoda Philips Katalogový list
EF 89 Vf pentoda Telam Katalogový list
EF 91 Vf pentoda Brimar Katalogový list
EF 95 / 6AK5 Vf pentoda Brimar Katalogový list
EF 133 Vf pentoda Telam
EF 183 Vf řízená pentoda Polam +
EF 184 Vf strmá pentoda Telam +
EF 800 Vf pentoda Tesla + Katalogový list
EF 806 S Vf pentoda Tesla Katalogový list
EF 860 Vf pentoda WF Katalogový list
EFM 1 Ind. vyladění + Pentoda Philips Katalogový list Obrazová galerie
EFM 11 Ind. vyladění + Pentoda Triotron Katalogový list
EGS Fotonka Carl Zeiss Jena
EH 90 Heptoda Siemens Katalogový list
EK 2 Oktoda Triotron + Katalogový list
EK 3 Oktoda Katalogový list
EL 2 Koncová pentoda Philips Katalogový list
EL 3 Koncová pentoda Philips Katalogový list
EL 3N Koncová pentoda Philips Katalogový list
EL 5 Koncová pentoda Philips Katalogový list
EL 6 Koncová pentoda Tungsram Katalogový list
EL 11 Koncová pentoda Telefunken + Katalogový list
EL 12N Koncová pentoda Tesla Katalogový list
EL 33 Koncová pentoda Mullard Katalogový list
EL 34 Koncová pentoda Tesla Katalogový list
EL 36 Koncová pentoda Tesla Katalogový list
EL 41 Koncová pentoda Tungsram Katalogový list
EL 42 Koncová pentoda Philips Katalogový list
EL 51 Koncová pentoda Tesla Katalogový list
EL 81 Koncová pentoda Tesla Katalogový list
EL 82 Koncová pentoda Tesla Katalogový list
EL 84 Vf koncová pentoda Telam + Katalogový list
EL 86 Koncová pentoda Tesla Katalogový list
EL 95 Koncová pentoda RFT Katalogový list
EL 500 Koncová pentoda Tesla Katalogový list
EL 519 Koncová pentoda Telefunken Katalogový list
EL 803 S Koncová pentoda Tesla Katalogový list
EL 861 Koncová pentoda WF Katalogový list
EM 1 Indikátor vyladění Philips Katalogový list
EM 4 Indikátor vyladění Tungsram Katalogový list
EM 4N Indikátor vyladění Tesla
EM 11 Indikátor vyladění Tesla Katalogový list
EM 80 Indikátor vyladění Tesla Katalogový list
EM 81 Indikátor vyladění Tesla Katalogový list
EM 83 Dvojitý indikátor vyladění RWN Neuhaus
EM 84 Indikátor vyladění Tesla + Katalogový list
EM 87 Indikátor vyladění Tungsram Katalogový list
EN 91 Tyratron Mullard
EP 221 Koncová pentoda (3L31) Tesla
EP 251 Vf pentoda (6F32) Tesla
EP 255 Přijímací elektronka Tesla
ER 280 Dvojcestný usměrňovač Raytheon
ERGS Fotonka Carl Zeiss Jena
EU III Variátor Osram Obrazová galerie
EU VI Variátor Osram
EU IX Variátor Osram
EU 102 Jednocestný usměrňovač Tesla Obrazová galerie
EV 301 Vysílací elektronka Tesla
EV 552 Vysílací elektronka Tesla
EW 0506 Variátor Siemens
EW 58-255/80 Variátor Lorenz
EW 60 Jednocestný usměrňovač Philips
EY 83 Vakuová spínací dioda Tesla Katalogový list
EY 88 Vakuová spínací dioda Tesla Katalogový list
EY 3000 Jednocestný usměrňovač Tesla Katalogový list
EY 3000N Jednocestný usměrňovač Tesla Katalogový list
EYY 13 Dvojitý jednocestný usměrňovač RFT Katalogový list
EZ 2 Dvojcestný usměrňovač Philips Katalogový list
EZ 4 Dvojcestný usměrňovač Tungsram Katalogový list
EZ 10A Dekatron Elesta
EZ 11 Dvojcestný usměrňovač Telefunken Katalogový list
EZ 12 Dvojcestný usměrňovač Telefunken Katalogový list
EZ 35 Dvojcestný usměrňovač Mullard Katalogový list
EZ 40 Dvojcestný usměrňovač Philips Katalogový list
EZ 80 Dvojcestný usměrňovač Tesla Katalogový list
F2 Fotonka CCCP
F2a Koncová tetroda - poštovní Siemens Katalogový list
F2,5M31B Vidikon WF
F242 Tetroda Philips
F410 Koncová trioda Philips Katalogový list
F 9031A (XT 45A) Vakuové relé Thomson-CSF Katalogový list
FEU-1 Fotonka CCCP
FEU-19M Fotonásobič CCCP Obrazová galerie
FEU-60 Fotonásobič CCCP
FEU-84-3 Fotonásobič CCCP
FG 202SA2 Zobrazovač-Itron Japan
FG 816A Sedmimístný zobrazovač-Itron Japan
FL 152 Koncová pentoda Telefunken Katalogový list
FM 1000 Heptoda NU
FMO 3,2 Rentgenka RFT
G0,65/6dM Tyratron AEG
G7,5/0,6d Vysokonapěťový usměrňovač RFT
G10-241E Dekatron STC Katalogový list
G34 Výbojka Pressler
G36 Fotonka Philips
G141 Jednocestný usměrňovač AEG
G411 Trioda RSD
G411 Výkonová pentoda CCCP
G429 Jednocestný usměrňovač Triotron
G431 Dvojcestný usměrňovač Triotron
G460 Dvojcestný usměrňovač Triotron
G807 Koncová svazková tetroda CCCP
G837 Koncová pentoda CCCP
G1064 Dvojcestný usměrňovač Valvo Obrazová galerie
G1625 Koncová pentoda CCCP
G2504 Dvoj. usměrňovač Valvo
GI-7B Trioda CCCP Katalogový list Obrazová galerie
GI-15B Pulsní trioda CCCP Katalogový list
GI-21B Pulsní trioda CCCP Katalogový list
GI-22 Pulsní trioda CCCP Katalogový list
GI-25 Pulsní trioda CCCP Katalogový list
GI-30 Dvojitá koncová tetroda CCCP Katalogový list Obrazová galerie
GI-39B Pulsní trioda CCCP Katalogový list
GI-41 Pulsní trioda CCCP Katalogový list
GI-210 Trioda CCCP Katalogový list
GK 71 Vykonová pentoda CCCP Katalogový list
Gl 1,5 Dvojcestný usměrňovač Siemens Obrazová galerie
GL 4/0,40 Usměrňovací dioda Sator Obrazová galerie
GL 4/0,60E Dvojcestný usměrňovač Sator
Glz 110/3 Dvojcestný usměrňovač Siemens
GM 16/60B Geiger-Müllerova trubice Tesla
GM 30/50B Geiger-Müllerova trubice Tesla
GM 100 Trioda CCCP Katalogový list Obrazová galerie
GMI-2B Impulsní modulační tetroda CCCP Katalogový list
GMI-5 Impulsní modulační tetroda CCCP Katalogový list Obrazová galerie
GMI-6 Dvojitá svazková tetroda CCCP Katalogový list Obrazová galerie
GMI-6-1 Dvojitá svazková tetroda CCCP Katalogový list
GMI-7 Impulsní modulační tetroda CCCP Katalogový list Obrazová galerie
GMI-7-1 Impulsní modulační tetroda CCCP Katalogový list
GMI-11 Impulsní modulační tetroda CCCP Obrazová galerie
GMI-16R Koncová svazková tetroda CCCP Katalogový list
GMI-83 Impulsní modulační tetroda CCCP Katalogový list
GMI-90 Koncová tetroda CCCP Katalogový list Obrazová galerie
GMT 30/30AB Geiger-Müllerova trubice Tesla
GMT 30/30B Geiger-Müllerova trubice Tesla
GOR 101 Geiger-Müllerova trubice Tesla
GR 17 Cerberus
GR 20-12 Stabilizátor Pressler
GR 20-42 Stabilizátor Pressler
GR 20-812 Stabilizátor Pressler
GR 20-1012 Stabilizátor Pressler Obrazová galerie
GR 26-12 Stabilizátor Pressler
GR 27-16 Stabilizátor Pressler
GR 150 Stabilizátor Pressler
GRS 251 Vn. usměrňovač WF
GS-4V Vysílací trioda CCCP
GS-13 Vysílací trioda CCCP Katalogový list Obrazová galerie
GS-14 Vysílací trioda CCCP Katalogový list
GS-24B Koaxiální vysílací trioda CCCP Katalogový list
GŠ-2 Šumová dioda CCCP Obrazová galerie
GŠ-101 Šumová dioda CCCP
GU 1 Jednocestný usměrňovač Marconi Katalogový list
GU-4 Vysílací trioda CCCP Obrazová galerie
GU 14 Jednocestný usměrňovač Marconi-Radioslavia Praha
GU-17 Dvojitá svazková tetroda CCCP Katalogový list
GU-18-1 Dvojitá svazková tetroda CCCP
GU-19-1 Dvojitá svazková tetroda CCCP Katalogový list
GU-29 Dvojitá koncová tetroda CCCP Katalogový list
GU-32 Dvojitá koncová tetroda CCCP Katalogový list Obrazová galerie
GU-33B Koncová tetroda CCCP Katalogový list
GU-43B Koncová tetroda CCCP Katalogový list
GU-47B Vysílací tetroda CCCP Katalogový list
GU-50 Koncová vf pentoda CCCP + Katalogový list Obrazová galerie
GU-56 Vysílací trioda CCCP Katalogový list
GU-80 Vysílací pentoda CCCP Katalogový list Obrazová galerie
GU-81M Vysílací pentoda CCCP Katalogový list Obrazová galerie
GV 9A-2800 Stabilizátor Victoreen Corotron
GY 501 Vn usměrňovač Telefunken Katalogový list
GZ 32 Dvojcestný usměrňovač Belvu Katalogový list
GZ 34 Dvojitá dioda-detektor Mullard Katalogový list
HA 10iv Vakuové relé
HLT 2/0,5a Variátor Siemens
HP 212 Vf pentoda Tungsram
HP 4101 Vf pentoda Tungsram
HQ 1290R Vidikon Heimann
HT 301 Vysílací trioda WF
HT 311 Vysílací trioda WF
HT 323 Trioda WF
HVS-1-65(AO) Vakuové relé High Vacuum Electronics
IF-17 Obrazovka
IL 861 Strmá koncová pentoda WF Katalogový list
IN-1 Číslicová výbojka CCCP
IN-2 Číslicová výbojka CCCP
IN-4 Číslicová výbojka CCCP
IN-8 Číslicová výbojka CCCP
IN-12A Číslicová výbojka CCCP
ITL 5-1 Vysílací trioda Brown Boveri
IV-6 Číslicová výbojka CCCP
IV-18 Osmimístný zobrazovač CCCP
IV-21 Osmimístný zobrazovač CCCP
IVL 1-8/13 Zobrazovač CCCP
K-12 Reflexní klystron CCCP Katalogový list
K-19/0 Reflexní klystron CCCP
K-27 Reflexní klystron CCCP
K-30 Reflexní klystron CCCP
K-33 Reflexní klystron CCCP
K-34 Reflexní klystron CCCP
K-50 Klystron CCCP
K-352 Reflexní klystron CCCP Katalogový list
K-806 Klystron CCCP
KBC 1 Dvojitá dioda + Trioda Philips Katalogový list Obrazová galerie
KF 3 Vf pentoda Tungsram
KL 2 Koncová pentoda Telefunken Obrazová galerie
KL 71411 Koncová trioda Klangfilm
KT 88 Koncová pentoda GEC Katalogový list
KTW 61 Vf pentoda Osram
KU 610 Tyratron Westinghouse
L43 Pentoda Sator Obrazová galerie
L50B01-3 Fotonásobič SRC Laboratories
L408 Trioda Zenith Obrazová galerie
L410 Koncová trioda Gecovalve Katalogový list
L424 Trioda Zenith
L496D Pentoda Valvo Obrazová galerie
LA 203 Trioda Loewe
LB 2 Obrazovka Telefunken Katalogový list
LB 8 Obrazovka Telefunken Katalogový list
LC 513 Číslicová výbojka Dolam
LC 531 Číslicová výbojka Dolam
LC 516 Číslicová výbojka Dolam
LD 1 Trioda Telefunken Katalogový list
LD 2 Trioda Siemens + Katalogový list Obrazová galerie
LD 5 Trioda Siemens Katalogový list Obrazová galerie
LD 11 Vysílací trioda WF
LD 15 Trioda Telefunken Katalogový list
LG 1 Dvojitá dioda Telefunken Katalogový list Obrazová galerie
LG 1A Dvojitá dioda Telefunken
LG 3 Vn. usměrňovač Telefunken Katalogový list
LG 4 Dvojitá dioda Lorenz Katalogový list
LG 6 Dvojcestný usměrňovač Valvo Katalogový list
LG 12 Dvojcestný usměrňova Telefunken Katalogový list
LG 75 Nuloda Telefunken Katalogový list
LG 1001 Tyratron Siemens Katalogový list
LI 421-1 Vidikon CCCP
LI 422 Vidikon CCCP
LI 432JA Vidikon CCCP
LK 199 Variátor STV
LK 302 Variátor Osram
Ln 26698 Variator Osram
LN-5 Paměťová obrazovka CCCP
LN-7 Paměťová obrazovka CCCP
LN-9 Paměťová obrazovka CCCP
LN-12 Paměťová obrazovka CCCP
LN-14 Paměťová obrazovka CCCP
LS 1 Pentoda Telefunken Katalogový list Obrazová galerie
LS 2 Dvojitá trioda Telefunken Katalogový list Obrazová galerie
LS 50 Vysílací pentoda Telefunken Katalogový list
LS 180 Vysílací trioda Telefunken Katalogový list
LT-2 Termočlánková vakuová měrka CCCP Katalogový list
LV 1 Catkin Marconi
LV 1 Pentoda Lorenz Katalogový list
LV 2 Vysílací trioda Philips
LV 3 Pentoda Telefunken Katalogový list
LV 5 Tetroda Siemens Katalogový list Obrazová galerie
LV 30 Pentoda Telefunken
M3FS19 Fotonásobič Carl Zeiss Jena
M4 Multi indikátor KGM
M12FS35 Fotonasobič WF
M-80 Vysílací trioda CCCP
M8083 Vf pentoda Mullard
Mars DM Trioda Elektra
Mars G Trioda Elektra
MC 1 Trioda Telefunken Katalogový list
MC 1/50 Vysílací trioda Philips Katalogový list Obrazová galerie
MDAF 40 Dioda + Pentoda Marconi Katalogový list
MDL 41 Koncová pentoda Marconi Katalogový list
ME 4 Indikátor vyladění Tungsram
ME 1400 Elektrometr-Pentoda Mullard Katalogový list
ME 1401 Elektrometr-Trioda Mullard Katalogový list
MH 4 Trioda Marconi Katalogový list
MI-29B1 Magnetron CCCP Obrazová galerie
MI-130B Magnetron CCCP
MI 297 Magnetron CCCP
MS 4B Tetroda Marconi Katalogový list
MX 40 Heptoda Marconi Katalogový list Obrazová galerie
MX 118 Geiger-Müllerova trubice Mullard
NF 2 Vf pentoda Valvo Katalogový list
NF 3 Vf pentoda Telefunken Katalogový list
NF 4 Vf pentoda Telefunken Katalogový list
NL 10277-1 Pulzní tetroda National Electronics
NSP 2 Výbojka-Strobotron Ferranti
O40/1000 Vysílací trioda Tungsram
OCX / 60 Rentgenka Bologna Italy
Oeconom N Trioda RRF Obrazová galerie
Oeconom W/4 Trioda RRF Obrazová galerie
OG 5 Dekatron CCCP
OM-4 Dvojitá dioda+Trioda Cossor Valve
OM-6 Pentoda Cossor Valve
OQ 71/1000 Vysílací trioda Tungsram Katalogový list Obrazová galerie
OQQ 56/1500 Vysílací trioda Tungsram
OQQ 151/3000 Vysílací trioda Tungsram
OQQ 501/3000 Vysílací trioda Tungsram
OS 16 Vysílací pentoda Tungsram
OS 51 Vysílací pentoda Tungsram
OS 70/1750 Vysílací pentoda Tungsram
OS 125/2000 Vysílací pentoda Tungsram
P1 Trioda Cossor
P224 ??? Pilotron
P543 Zobrazovač CCCP
P625 Trioda Marconi Katalogový list Obrazová galerie
PABC 80 Trojitá dioda + trioda Tesla Katalogový list
PC 86 Vf trioda Tesla Katalogový list
PC 88 Vf trioda Tesla Katalogový list
PC 92 Vf trioda Katalogový list
PCC 80 Dvojitá trioda Tesla
PCC 84 Dvojitá trioda Tesla Katalogový list
PCC 85 Dvojitá trioda Tesla Katalogový list
PCC 88 Dvojitá trioda Ei Jugoslavia + Obrazová galerie
PCC 189 Dvojitá trioda Tungsram Katalogový list
PCF 80 Trioda + Pentoda Tungsram
PCF 82 Vf trioda + Vf pentoda Tesla +
PCF 200 Trioda + Pentoda Ei Jugoslavia + Katalogový list
PCF 201 Trioda + Pentoda Philips + Katalogový list
PCF 802 Trioda + Pentoda Tesla
PCH 200 Trioda + Heptoda Tesla
PCL 82 Trioda + Kon. pentoda Telam
PCL 84 Trioda + Kon. pentoda Tungsram +
PCL 85 Trioda + Kon. pentoda Tungsram Katalogový list
PCL 86 Nf trioda + Kon. pentoda Polamp +
PCL 200 Trioda + Kon. pentoda Tungsram
PCL 805 Trioda + Kon. pentoda Tungsram + Katalogový list
PD 510 Stabilizační trioda Philips Katalogový list
PH 235 ??? Philips
PL 21 Tyratron ??? Katalogový list
PL 36 Koncová pentoda
PL 81 Koncová pentoda Tesla
PL 82 Koncová pentoda Tungsram +
PL 83 Koncová pentoda Tesla
PL 84 Koncová pentoda Polamp
PL 95 Koncová pentoda Mullard Katalogový list
PL 500 Koncová pentoda Tesla
PL 504 Koncová pentoda Tesla
PL 508 Koncová pentoda Tungsram +
PL 509 Koncová pentoda Tesla
PL 519 Koncová pentoda Valvo Katalogový list
PL 5684 Tyratron Philips Katalogový list
PM 1HF Trioda Mullard
PMI-2 Vakuová měrka CCCP Obrazová galerie
PMT-2 Termočlánková vakuová měrka CCCP
PMT-4M Termočlánková vakuová měrka CCCP
PP 4101 Koncová pentoda Tungsram
PTT 208P Pentoda CSF Katalogový list
PV 200/600 Dvojcestný usměrňovač Tungsram Katalogový list
PV 430 Dvojcestný usměrňovač Tungsram Katalogový list
PV 495 Dvojcestný usměrňovač Tungsram
PY 83 Vakuová spínací dioda Tesla
PY 88 Vakuová spínací dioda RFT +
PY 500 Dioda Tesla
Q-3,5P/31 Vysílací tetroda Tomson-Lamina +
QQE 02/5 Dvojitá tetroda Valvo Katalogový list
QQE 03/12 Dvojitá vysílací tetroda Tesla Katalogový list
QQE 03/20 Dvojitá tetroda Philips Katalogový list
QQV06-40 Dvoj.koncová svaz. tetroda Mullard Katalogový list
QS 1209 Stabilizátor Tronix
QVA 39S Fotonka Cintel
QY 3-65 Vysílací tetroda Mullard Katalogový list
R5T ??? Tungsram
R-6 Přepěťová výbojka CCCP
R-8 Přepěťová výbojka CCCP
R-81 Jednocestný usměrňovač CeCo Katalogový list Obrazová galerie
R300 Fotonásobič Hamamatsu
R320/20 Stabilizátor Stabilovolt
R-460 Bleskojistka CCCP
RA 0007A Jednocestný usměrňovač Tesla Katalogový list
RA 0007B Jednocestný usměrňovač Tesla Katalogový list
RB-5 Přepěťová ochrana linky CCCP
RC 5B Vysílací trioda Tesla Katalogový list Obrazová galerie
RC 5C Vysílací trioda Tesla Katalogový list
RD 1XH Vysílací trioda Tesla Katalogový list
RD 1,5XA Vysílací trioda Tesla Katalogový list Obrazová galerie
RD 2XG Vysílací trioda Tesla Katalogový list
RD 2,4Ta Trioda Lorenz Katalogový list
RD 12Ta Trioda Lorenz Katalogový list
RD 12Ta1 Trioda Lorenz
RD 12Tf Vysílací trioda Lorenz Katalogový list
RD 25A Vysílací trioda Tesla
RD 27AS Koncová trioda Tesla Katalogový list
RD 200B Vysílací trioda Tesla Katalogový list Obrazová galerie
RE 025 XA Keramická vysílací tetroda Tesla Katalogový list
RE 025 XM Vysílací koaxiální tetroda Tesla Katalogový list Obrazová galerie
RE 034 Trioda Telefunken Katalogový list
RE 054 Trioda Telefunken Katalogový list
RE 064 Trioda Telefunken Katalogový list
RE 074 Trioda Telefunken Katalogový list
RE 084 Trioda Telefunken Katalogový list
RE 3XH Vysílací tetroda Tesla Obrazová galerie
RE 3XM Vysílací tetroda Tesla
RE 5 XN Koaxiální vysílací tetroda Tesla Katalogový list Obrazová galerie
RE 11 Trioda Telefunken
RE 65A Vysílací tetroda Tesla Katalogový list
RE 124 Koncová trioda Telefunken
RE 125 A Vysílací tetroda Tesla Katalogový list
RE 125 C Vysílací tetroda Tesla Katalogový list Obrazová galerie
RE 134 Koncová trioda Telefunken Katalogový list
RE 144 Trioda Telefunken Katalogový list
RE 154 Koncová trioda Telefunken Katalogový list
RE 400C Vysílací tetroda Tesla
RE 604 Trioda Telefunken Katalogový list
RE 1000F Vysílací tetroda Tesla Katalogový list
REE 30B Dvojitá konc. svaz. tetroda Tesla
REN 904 Trioda Telefunken Katalogový list
REN 1821 Trioda Telefunken Katalogový list
RENS 1214 Pentoda Telefunken Katalogový list
RENS 1224 Hexoda Telefunken Katalogový list
RENS 1234 Hexoda Telefunken Katalogový list
RENS 1254 Dioda + Tetroda Telefunken Katalogový list
RENS 1264 Tetroda Telefunken Katalogový list
RENS 1284 Vf pentoda Telefunken Katalogový list
RENS 1294 Vf pentoda Telefunken Katalogový list
RENS 1374d Koncová pentoda Telefunken Katalogový list
RENS 1818 Tetroda Telefunken Katalogový list
RENS 1820 Tetroda Telefunken Katalogový list
RENS 1823d Tetroda Telefunken Katalogový list
RES 094 Tetroda Opta Obrazová galerie
RES 164 Nf pentoda Telefunken Katalogový list
RES 174 Pentoda Telefunken Katalogový list
RES 964 Nf pentoda Telefunken Katalogový list
RES 1664d Koncová pentoda Valvo Katalogový list
RFG 1 Dvojcestný usměrňovač Telefunken
RFG 5 Vn. usměrňovač Telefunken + Katalogový list
RG 12D2 Dvojitá dioda Telefunken Katalogový list
RG 12D3 Dvojitá dioda Telefunken Katalogový list
RG 12D60 Dvojitá dioda TeKaDe Katalogový list
RG 62 Jednocestný usměrňovač Telefunken Katalogový list
RG 105 Dvojcestný usměrňovač Telefunken
RGN 354 Jednocestný usměrňovač Telefunken
RGN 564 Jednocestný usměrňovač Telefunken Obrazová galerie
RGN 1054 Dvojcestný usměrňovač Telefunken
RGN 1064 Dvojcestný usměrňovač Telefunken Katalogový list
RGN 1500 Dvojcestný usměrňovač Telefunken
RGN 4004 Dvojcestný usměrňovač Telefunken
RGQ 7,5/0,6 Jednocestný usměrňovač Telefunken Katalogový list
RGQ 10/4d Jednocestný usměrňovač Telefunken Obrazová galerie
RIK-T 30/50 Rentgenka Chirana
RK 25 Vysílací pentoda Raytheon Katalogový list Obrazová galerie
RK 61 Subminiaturní trioda Raytheon Katalogový list
RL 1P2 Vf pentoda Lorenz
RL 2P3 Pentoda Telefunken Katalogový list Obrazová galerie
RL 2T2 Vf trioda Telefunken Katalogový list
RL 2,4P2 Pentoda Lorenz Katalogový list Obrazová galerie
RL 2,4T1 Trioda Telefunken Katalogový list
RL 4,8P15 Dioda + Pentoda Telefunken Katalogový list
RL 12P10 Koncová pentoda Valvo Katalogový list
RL 12P35 Vysílací pentoda Telefunken Katalogový list Obrazová galerie
RL 12T2 Nf trioda Valvo Katalogový list
RL 12T15 Koncová trioda TeKaDe Katalogový list Obrazová galerie
RL 15A Vysílací pentoda Tesla Katalogový list
RO 424 Jednocestný usměrňovač Rectron Obrazová galerie
RP Trioda SFR
RR-7 Iontovka CCCP
RR-49M Iontovka CCCP
RS 55 Vysílací trioda Telefunken Obrazová galerie
RS 69 Vysílací trioda Telefunken
RS 237 Vysílací trioda Telefunken Obrazová galerie
RS 241 Koncová trioda Telefunken Katalogový list
RS 242 Koncová trioda Telefunken Obrazová galerie
RS 276 Vysílací trioda Telefunken
RS 282 Vysílací trioda Telefunken
RS 289 Vysílací pentoda Telefunken Obrazová galerie
RS 291 Vysílací tetroda Telefunken Obrazová galerie
RS 391 Vysílací pentoda Telefunken Katalogový list
RS 614 Vysílací trioda Telefunken
RS 1062C Tetroda Siemens
RSAF Tetroda Zenith Obrazová galerie
RT 3 Trioda Officine Radio Marconi
RV 2P800 Vf pentoda Valvo Katalogový list
RV 2,4P700 Vf pentoda Telefunken Katalogový list
RV12P2000 Vf pentoda Valvo + Katalogový list
RV12P2001 Vf pentoda Telefunken Katalogový list
RV12P3000 Nízkošumová pentoda Telefunken Katalogový list
RV12P4000 Vf pentoda Valvo Katalogový list Obrazová galerie
RV 258 Vysílací trioda Telefunken Katalogový list Obrazová galerie
RX 401 Trioda Gold Bond
S0,5/12iM Tyratron AEG
S1/0,2iIA Tyratron AEG
S1/3iII Tyratron AEG
S1,3/05iV Tyratron WF Katalogový list
S1,3/10dV Tyratron WF Katalogový list
S1,5/40dV Tyratron WF Katalogový list
S1,5/80dV Tyratron WF Katalogový list
S22 Tetroda Officine Radio Marconi Katalogový list
S2030N Tetroda Triotron Obrazová galerie
S4097A Vidikon Matsushita
SB-242 Heptoda CCCP
SB 4110 Dioda + Tetroda Vatea
SCV-1 Fotonka CCCP
SG 1P Stabilizátor CCCP
SG 1P-EV Stabilizátor CCCP
SG 2P Stabilizátor CCCP
SG 2S Stabilizátor CCCP Katalogový list
SG 3S Stabilizátor CCCP Katalogový list
SG 4S Stabilizátor CCCP Katalogový list
SG 5B Stabilizátor CCCP
SG 15P-2 Stabilizátor CCCP
SG 202B Stabilizátor CCCP
SG 301S-1 Stabilizátor CCCP
SG 304S Stabilizátor CCCP
SH 342 Vakuové relé ITT
SO-118 Trioda CCCP
SO-241 Pentoda CCCP
SO-257 Vf pentoda CCCP
SR 1 Vakuové relé Narva
SR 2A Stabilizátor Cerberus
SR 2B Stabilizátor Cerberus Katalogový list
SR 53 Stabilizátor Cerberus
SRS 304 Vysílací trioda Funkwerk Erfurt
SRS 326 Vysílací trioda WF Katalogový list
SRS 360 Vysílací trioda WF Obrazová galerie
SRS 457 Vysílací tetroda RFT Katalogový list
SRS 461 Vysílací tetroda RFT
SRS 501 Vysílací pentoda RFT Katalogový list
SRS 551 Vysílací pentoda RFT Katalogový list
SRS 552 Vysílací pentoda WF
SRS 4451 Dvojitá vysílací tetroda RFT
SRS 4452 Dvojitá vysílací tetroda RFT Katalogový list
Ste 1000/02/03 Tyratron Siemens
Ste 1000/2,5/15 Tyratron Siemens
Ste 1300/01/05 Tyratron Siemens
StR 75/60 Stabilizátor WF Katalogový list
StR 85/10 Stabilizátor WF Katalogový list
StR 85/10-C Stabilizátor WF
StR 100/80 Stabilizátor WF Katalogový list
StR 108/30 Stabilizátor WF Katalogový list
StR 150/30 Stabilizátor RFT + Katalogový list
StR 280/80 Stabilizátor WF
STS-5 Geiger-Müllerova trubice CCCP
STS-6 Geiger-Müllerova trubice CCCP
STS-8 Geiger-Müllerova trubice CCCP
STV 75/15 Stabilizátor Industria
STV 75/15ZL Stabilizátor STV Stabilovolt
STV 100/25z Stabilizátor STV Stabilovolt
STV 100/200 Stabilizátor STV Stabilovolt
STV 140/60Z Stabilizátor STV Stabilovolt
STV 150/15 Stabilizátor STV Stabilovolt
STV 150/20 Stabilizátor STV Stabilovolt
STV 150/40z Stabilizátor HF
STV 150/250 Stabilizátor STV Stabilovolt Obrazová galerie
STV 280/40 Stabilizátor STV Stabilovolt Katalogový list Obrazová galerie
STV 280/80 Stabilizátor STV Stabilovolt Katalogový list
SU 2150A Usměrňovač Cossor + Katalogový list
SX 226 Trioda Sylvania Obrazová galerie
SX 280 Dvojcestný usměrňovač Sylvania
T50-1 Vf koncová trioda Brown Boveri Katalogový list
T50-2 Vf koncová trioda Brown Boveri Katalogový list
T113 Elektrometr-Tetroda WF Katalogový list
T116 Elektrometr-Tetroda Telefunken Katalogový list
T125/GKE Fotonka Pressler Obrazová galerie
T125/GKV Fotonka Pressler Obrazová galerie
T125/sp. II Fotonka Pressler Obrazová galerie
TABC 1 Trojitá dioda + trioda Tungsram Katalogový list
TC 04/10-02 Vysílací trioda Philips Katalogový list Obrazová galerie
TC 05/25 Vysílací trioda Philips Katalogový list
TCY 1 Dioda Tungsram Katalogový list
Te 20 Stabilizátor Osram
Te 30 Stabilizátor Osram
Te 50 Stabilizátor Telefunken
Te 61 Stabilizátor Telefunken
TEK 2 Oktoda Tungsram Obrazová galerie
TG 1-1/08 Tyratron CCCP
TG 1-2,5/4 Tyratron CCCP
TG 3-0,1/1,3 Tyratron CCCP
TGI1-400/16 Pulsní tyratron CCCP
TGI2-400/16 Pulsní tyratron CCCP
TH 4B Stabilizátor CCCP
TK 001 Tyratron ČKD
TM 100 (3-75B) Vysílací trioda Mazda Radio
T.M.B.G Tetroda Mazda
TR 1-15/20 Tyratron CCCP
TS 41 Vysílací trioda Gema + Katalogový list Obrazová galerie
U12 Dvojcestný usměrňovač Marconi Katalogový list Obrazová galerie
U50 Dvojcestný usměrňovač Britská
U409D Tetroda Valvo
U415 Koncová trioda Zenith
U920-6 Variátor Osram
U2410-P Variátor Osram
UA 1A Jednocestný usměrňovač Tesla Katalogový list
UA 5A Jednocestný usměrňovač Tesla Katalogový list
UABC 80 Dioda + Dvojitá dioda + Trioda Tesla Katalogový list
UBF 11 Dvojitá dioda + Pentoda Philips + Katalogový list Obrazová galerie
UBF 89 Dvojitá dioda + Vf pentoda Tesla Katalogový list
UBL 1 Dvoj. dioda + Kon.pentoda Tungsram Katalogový list
UBL 21 Dvoj. dioda + Kon.pentoda Tesla
UC 5A Tyratron Tesla
UCC 85 Dvojitá vf trioda Tesla Katalogový list
UCH 11 Trioda + Heptoda Telefunken Katalogový list
UCH 21 Trioda + Heptoda Tungsram +
UCH 81 Trioda + Heptoda Tesla Katalogový list
UCL 82 Trioda + Kon. pentoda Tesla Katalogový list
UL 84 Koncová pentoda Tesla Katalogový list
UM 80 Indikátor vyladění Tesla Katalogový list
UO 240 Trioda CCCP
UP 6 Koncová pentoda Oxytron
UV-1B Permaktron CCCP
UV-1BŠ Permaktron CCCP
UV-9 Permaktron CCCP
UV-294B-1 Permaktron CCCP
UV-1001 Permaktron CCCP
UV-1006 Permaktron CCCP
UV-1019 Permaktron CCCP
UV-1023 Permaktron CCCP
UX 201-A Trioda RCA
UY 1N Jednocestný usměrňovač Tesla Katalogový list
UY 1NS Jednocestný usměrňovač Tesla
UY 80 Jednocestný usměrňovač Tesla
UY 82 Jednocestný usměrňovač Tesla Katalogový list
V1-0,02/20 Vn jednocestný usměrňovač CCCP Katalogový list
V1-0,03/13 Vn jednocestný usměrňovač CCCP
V1-0,1/30 Vn jednocestný usměrňovač CCCP Katalogový list
V1-0,1/40 Vn jednocestný usměrňovač CCCP Katalogový list
V1-0,15/55 Vn jednocestný usměrňovač CCCP Katalogový list
V3M IR detektor-noční vidění CCCP
V22/7000 Jednocestný usměrňovač Tungsram
V80-150/1201t Vn usměrňovač Rorix Obrazová galerie
V82P ???
V255-12-18 Variátor Tesla
V312 Trioda Mazda Katalogový list Obrazová galerie
V495 Jednocestný usměrňovač Tungsram
VA-Z-310 Geiger-Müllerova trubice WF
VC 1 Trioda Telefunken
VG 1M Vakuová měrka Tesla Katalogový list
VG 3008 Dvojcestný usměrňovač Hoges
VI1-30/25 Jednocestný usměrňovač CCCP
VI1-50/25 Jednocestný usměrňovač CCCP Katalogový list
VI 103 (10E/305) Indikátor vyladění Canadian Marconi
VIPM IR detektor-noční vidění CCCP
VKS 631 Vakuové relé ITT
VMS 4B Catkin Tetroda Marconi-Osram Valve Katalogový list
VOF-1A-5V Usměrňovač Chirana
VP-2 Vakuové relé CCCP
VR 54 Dvojitá dioda Rogers Canada
VR 56 (10E/11402) Pentoda Rogers Canada
VR 100 (10E/278) Vf pentoda Britská vojenská
VS 39S Fotonka Cintel
VT 100/800 Usměrňovač Rorix Obrazová galerie
VT-120 Pentoda Raytheon
VT-153 Dvojitá dioda + Pentoda Ken-Rad
VTB 65 Vn usměrňovač Chirana Obrazová galerie
VU 120A Vn usměrňovač Britská vojenská Obrazová galerie
VY 2 Dioda Telefunken + Katalogový list
W21 Pentoda Marconi Katalogový list Obrazová galerie
W31 Vysílací trioda Zenith Obrazová galerie
W69 Vysílací trioda Zenith Obrazová galerie
WD 12 Trioda Radiotron RCA
WE 33 Pentoda Philips Obrazová galerie
WE 54 Dvojcestný usměrňovač Philips Obrazová galerie
WG 35 Sdružená elektronka Loewe
WK 65036 Fotoodpor Tesla
X42 Heptoda Marconi Katalogový list
X66 Trioda+Hexoda RSD
X201A Trioda GEM Obrazová galerie
X4123 Hexoda Valvo
XB 101 Výbojka Pressler
XB 201 Výbojka Pressler
XL 601 Doutnavka EEV
XQ 1020B Vidikon Mullard
XQ 1372 Vidikon Heimann
Y63 Indikátor vyladění Osram Katalogový list
YD 4 Koncová trioda Triotron
YG 1000 Elektrometr-Tetroda Telefunken Katalogový list
YH 1110 Permaktron Telefunken
Z2c Dvoj. usměrňovač AEG Katalogový list
Z25AVIS Fotonka WF
Z560M Číslicová výbojka WF Katalogový list
Z562S Dekatron WF Katalogový list
Z566M Číslicová výbojka WF Katalogový list
Z567M Číslicová výbojka WF +
Z570M Číslicová výbojka WF Katalogový list
Z5823 Tyratron WF Katalogový list
Z5900M Číslicová výbojka WF Katalogový list
ZE 025XA Koaxiální tetroda Tesla
ZM 1020 Číslicová výbojka Tesla Katalogový list
ZM 1033/01 Číslicová výbojka Tesla Katalogový list
ZM 1040 Číslicová výbojka Tesla Katalogový list
ZM 1041 Číslicová výbojka Philips + Katalogový list
ZM 1080T Číslicová výbojka Tesla Katalogový list
ZM 1082T Číslicová výbojka Tesla Katalogový list
ZM 1120 Číslicová výbojka Telefunken
ZM 1162A Číslicová výbojka Valvo Katalogový list

 

separátor

webdesing: Auja